arrow_drop_up arrow_drop_down

TARIEVEN & VERGOEDINGEN

Het doel van RVA is om neurofeedback voor iedereen bereikbaar te maken. Je wordt daarom niet geconfronteerd met torenhoge kosten, maar betaalt slechts een aantrekkelijk tarief vanaf 45,- euro per sessie. Een neurofeedbackbehandeling duurt gemiddeld 45 minuten. De afspraak duurt een uur.

Benodigde aantal neurofeedback sessies: Bij lichte / matige problematiek volstaan 10 sessies. Bij AD(H)D of autisme is 20 sessies een gemiddeld aantal voor blijvend resultaat. Maar het kan ook soms nodig zijn om 30 sessies te doen voor een echt optimaal blijvend resultaat, zoals ADHD en Autisme. Dit is afhankelijk van jouw situatie!


Geen extra kosten

RVA brengt zoals andere neurofeedback praktijken vaak doen geen extra kosten, zoals begin-, tussen- en nametingen in rekening. Die gedurende een neurofeedbacktraject kunnen oplopen tot ruim € 250,-. Daarin is RVA heel duidelijk. Gedurende het gehele traject wordt er constant (realtime) gemonitord, en de voortgang geëvalueerd.

Lente actie

Gedurende deze Lente actie is een intake GRATIS t.w.v. € 97,50,- bij aanvang van een neurofeedback traject! Deze gratis intake (anderhalf uur) bestaat uit een gesprek, een neurofeedback sessie en een analyse van je hersenactiviteiten om je huidige situatie in kaart te brengen!

Vergoedingen

 Om in aanmerking te komen voor vergoedingen zijn er verschillende mogelijkheden:

 

Als je een uitkering ontvangt van het UWV en weer aan het werk wilt gaan, dan is het mogelijk om vanuit een individuele re-integratie overeenkomst (IRO)  in aanmerking te komen voor een vergoeding. Vraag naar de voorwaarden bij je arbeidsdeskundige of je re-integratiecoach.


Uitgaven voor specifieke zorgkosten zijn, mits niet vergoed door de zorgverzekeraar, deels fiscaal aftrekbaar. Vraag info bij de belastingdienst of je belastingadviseur.


Voor zelfstandige ondernemers zijn de kosten fiscaal aftrekbaar onder de noemer scholingsuitgaven die tot doel hebben te investeren in uw carrière en ontwikkeling/ loopbaanverbetering. Neem eerst contact op met de belastingdienst.


Soms is de werkgever bereid (een deel van) de kosten te betalen. Het is immers in het belang van de werkgever dat je goed functioneert. Bijvoorbeeld in geval van slaapproblemen, stress, migraine of burn-out. Overleg met je  werkgever

Vrijblijvend gesprek Bel: 06-55105548

Persoons Gebonden Budget

Zorg en individuele begeleiding kunnen mogelijk door middel van een Persoons Gebonden Budget worden gefinancierd. Daarbij valt neurofeedback-training NIET onder ‘begeleiding’ (www.pgb.nl). Informatie over hulp bij een aanvraag van een PGB vindt u bij de stichting MEE (www.mee.nl).


Hoe regel ik mijn PGB. Heb je een indicatie nodig voor begeleiding. Vanaf 1 januari 2015 valt begeleiding onder de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning)


Download PGB pdf en lees het eens rustig door! 

Formulier voor overeenkomst met hulpverlener/freelancer

Wil je een indicatie voor begeleiding aanvragen, dan biedt RVA daarbij ondersteuning!

Schadefonds Geweldsmisdrijven 

Als je slachtoffer bent van een geweldsmisdrijf, kun je mogelijk een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Op deze manier kun je de kosten voor (psycho)therapie vergoed krijgen. Lees meer over het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

In onze praktijk krijgen we ook cliënten die slachtoffer zijn van seksueel of huiselijk geweld. Doordat zij de kosten van de behandeling kunnen laten uitkeren door het Schadefonds Geweldsmisdrijven kunnen zij uit hun problemen komen zonder dat het hen extra geld kost. Lees bijvoorbeeld bij neurofeedback ervaringen het aangrijpende verhaal van Franka 44 jaar die seksueel is misbruikt.

Afspraken wijzigen

Je kunt telefonisch of via een e-mail afzeggen of wijzigingen doorgeven. Als jij je afspraak ten minste 24 uur van tevoren afzegt, wordt deze niet in rekening gebracht, anders is RVA genoodzaakt deze bij je in rekening te brengen.

Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen RVA en de cliënt of de opdrachtgever, over onderzoek, training en/of coaching, het verrichten van diensten en dergelijke.

Vrijblijvend kennismaken

NEUROFEEDBACK zorgt voor een goed georganiseerd brein!