VERGOEDINGEN

Persoons Gebonden Budget

Zorg en individuele begeleiding kunnen mogelijk door middel van een Persoons Gebonden Budget worden gefinancierd. Daarbij valt neurofeedback-training NIET onder ‘begeleiding’ (www.pgb.nl). Informatie over hulp bij een aanvraag van een PGB vindt u bij de stichting MEE (www.mee.nl).


Hoe regel ik mijn PGB. Heb je een indicatie nodig voor begeleiding. Vanaf 1 januari 2015 valt begeleiding onder de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning)


Download PGB pdf en lees het eens rustig door! 

Formulier voor overeenkomst met hulpverlener/freelancer: 

Wil je een indicatie voor begeleiding aanvragen, dan biedt RVA daarbij ondersteuning!

 Om in aanmerking te komen voor (kosten) vergoedingen zijn er verschillende mogelijkheden:

 

  • De werkgever is meestal bereid (een deel van) de kosten te betalen. Bijvoorbeeld in geval van slaapproblemen, (werk)stress of (aankomend) burn-out. Het is immers in het belang van de werkgever dat je goed functioneert.
  • Specifieke zorgkosten zijn deels fiscaal aftrekbaar. Vraag info bij de belastingdienst of je belastingadviseur.
  • Voor zelfstandige ondernemers zijn de kosten fiscaal aftrekbaar onder de noemer scholingsuitgaven die tot doel hebben te investeren in je carrière en ontwikkeling/ loopbaanverbetering. Neem eerst contact op met de belastingdienst.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Als je slachtoffer bent van een geweldsmisdrijf, kun je mogelijk een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Op deze manier kun je de kosten voor (psycho)therapie vergoed krijgen. Lees meer over het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

In onze praktijk krijgen we ook cliënten die slachtoffer zijn van seksueel of huiselijk geweld. Doordat zij de kosten van de behandeling kunnen laten uitkeren door het Schadefonds Geweldsmisdrijven kunnen zij uit hun problemen komen zonder dat het hen extra geld kost. Lees bijvoorbeeld bij neurofeedback ervaringen het aangrijpende verhaal van Franka 44 jaar die seksueel is misbruikt.

Afspraken wijzigen

Je kunt telefonisch of via een e-mail afzeggen of wijzigingen doorgeven. Als jij je afspraak ten minste 24 uur van tevoren afzegt, wordt deze niet in rekening gebracht, anders is RVA genoodzaakt deze bij je in rekening te brengen.

Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen RVA en de cliënt of de opdrachtgever, over onderzoek, training en/of coaching, het verrichten van diensten en dergelijke.