Tarieven 

Het doel van RVA is om neurofeedback voor iedereen bereikbaar te maken. Je wordt daarom niet geconfronteerd met torenhoge kosten, maar betaalt slechts een aantrekkelijk tarief vanaf 45,- euro per sessie. Je hebt keuze uit een voordelig neurofeedback abonnement van 5 - 10 of 20 neurofeedback sessies. Dit is afhankelijk van jouw situatie!

Abonnement neurofeedback

5 Sessies

€ 250,-

intake: gratis

Per sessie 50,00 

 • Merkbare verandering


10 Sessies

€ 475,-

intake: gratis

per sessie 47,50

 • Merkbare verandering

 • Complexe problemen


20 Sessies

€ 900,-

intake: gratis

per sessie 45,00

 • Merkbare verandering

 • Complexe verandering

 • Blijvende verandering

Benodigde aantal neurofeedback sessies: Bij lichte / matige problematiek volstaan 5 of 10 sessies. Bij AD(H)D of autisme is 20 sessies een gemiddeld aantal voor blijvend resultaat. Maar het kan ook soms nodig zijn om 30 sessies te doen voor een echt optimaal blijvend resultaat, zoals ADHD en Autisme. 


Geen extra kosten

RVA brengt zoals andere neurofeedback praktijken vaak doen geen extra kosten, zoals begin-, tussen- en nametingen in rekening. Die gedurende een neurofeedbacktraject kunnen oplopen tot ruim € 250,-. Daarin is RVA heel duidelijk. Gedurende het gehele traject wordt er constant (realtime) gemonitord, en de voortgang geëvalueerd.

Wintertactie

Gedurende deze winteractie is een intake GRATIS t.w.v. € 97,50,- bij aanvang van een neurofeedback traject! Deze gratis intake (anderhalf uur) bestaat uit een gesprek, een neurofeedback sessie en een analyse van je hersenactiviteiten om je huidige situatie in kaart te brengen!


Vergoeding 


 • PGB
  Zorg en individuele begeleiding kunnen mogelijk door middel van een Persoons Gebonden Budget worden gefinancierd. Daarbij valt neurofeedback-training NIET onder ‘begeleiding’ (www.pgb.nl). Informatie over hulp bij een aanvraag van een PGB vindt u bij de stichting MEE (www.mee.nl).

Vergoeding via de werkgever

 • Een werkgever kan jouw kosten van gesprekstherapie, neurofeedback en coaching geheel voor eigen rekening nemen.(incl. de reiskosten van 0,19 euro per kilometer). Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid kan de werkgever mogelijk bereid zijn de kosten van neurofeedback-training te vergoeden, eventueel op advies van de arbo-arts. Informeer of dit ook preventief kan bij stressvolle werkomstandigheden of dreigende burn-out.

  Neurofeedbacktraject kan oplossingen bieden bij langdurige ziekte (bv ernstige stressklachtenen en burn-out), of ernstig verstoorde werkrelaties, om te voorkomen dat men onnodig lang thuis zit terwijl het loon toch moet worden betaald. Het aanbieden van een neurofeedbacktraject kan ook een eventueel aansprakelijk stellen (en verhogen van premies) voorkomen, omdat de werkgever hiermee een verregaande bereidheid laat zien om de werknemer te helpen herstellen en/of re-integreren.

 • UWV Wie langer dan zes maanden arbeidsongeschikt is kan mogelijk via het UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst (IRO) aanvragen. Kijk op www.uwv.nl en www.reintegratie.nl voor meer informatie.
 • WIA verzekering
 • Wie zich verzekerd heeft middels een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft meestal recht op vergoeding van deze kosten.
 • Eigen bedrijf

De kosten voor de trainingen kun je mogelijk als aftrekpost opvoeren onder noemer ‘coaching/persoonlijke ontwikkeling’.

Vrijblijvend gesprek Bel: 06-55105548

Persoons Gebonden Budget

Hoe regel ik mijn PGB. Heb je een indicatie nodig voor begeleiding. Vanaf 1 januari 2015 valt begeleiding onder de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning)


Download PGB pdf en lees het eens rustig door! 

Formulier voor overeenkomst met hulpverlener/freelancer

Wil je een indicatie voor begeleiding aanvragen, dan biedt RVA daarbij ondersteuning!

Schadefonds Geweldsmisdrijven 

Als je slachtoffer bent van een geweldsmisdrijf, kun je mogelijk een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Op deze manier kun je de kosten voor (psycho)therapie vergoed krijgen. Lees meer over het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

In onze praktijk krijgen we ook cliënten die slachtoffer zijn van seksueel of huiselijk geweld. Doordat zij de kosten van de behandeling kunnen laten uitkeren door het Schadefonds Geweldsmisdrijven kunnen zij uit hun problemen komen zonder dat het hen extra geld kost. Lees bijvoorbeeld bij neurofeedback ervaringen het aangrijpende verhaal van Franka 44 jaar die seksueel is misbruikt.

Afspraken wijzigen

Je kunt telefonisch of via een e-mail afzeggen of wijzigingen doorgeven. Als jij je afspraak ten minste 24 uur van tevoren afzegt, wordt deze niet in rekening gebracht, anders is RVA genoodzaakt deze bij je in rekening te brengen.

Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen RVA en de cliënt of de opdrachtgever, over onderzoek, training en/of coaching, het verrichten van diensten en dergelijke.

NEUROFEEDBACK zorgt voor een goed georganiseerd brein!

Vrijblijvend kennismaken