Optimaal functioneren door Neurofeedback

Neurofeedback is gericht op je mentale welzijn!

RVA is een praktijk voor neurofeedback. Ik ben Ronald van Akkeren en verzorg EEG- neurofeedback trainingen op maat, met als doel je brein met een blijvend effect meer in balans te brengen. Neurofeedback zorgt ervoor dat verschillende hersengebieden met zijn hersenactiviteiten efficiënter schakelen en orde creëert op onbewust niveau. Dit bevorderd het optimaal leer en herstelvermogen van de hersenen. En wordt informatie op zintuiglijk, mentaal, emotioneel en fysiek niveau zonder moeite snel, adequaat uitgewisseld.

Neurofeedback: fitness voor het brein

Neurofeedback is fitness voor je brein. Je traint je hersenen terwijl je zelf ontspannen in een stoel zit, je brein doet het werk. De neurofeedbacktraining gaat vanzelf, zonder dat je er iets voelt of merkt. Tijdens deze ‘hersentraining’ luister je ontspannen naar muziek of kijk je naar een film, terwijl je hersenen meer en meer balans en orde creëert bij diverse soorten hersengolfpatronen in verschillende hersendelen. Je hersenen worden door de blijvende aangeleerde hersengolfpatronen automatismen rustiger, wat je in het dagelijks leven als heel prettig gaat ervaren.

Neurofeedback zorgt voor een beter dag en nachtritme

Alles wat we doen, denken en voelen, wordt bepaald door onze hersenactiviteiten. Neurofeedback bevordert herstellende vermogens van je hersenen en lichaam! Als een geavanceerd commando- en controlecentrum stuurt je brein álle systemen in je lichaam aan. Het is bepalend voor al je fysieke, emotionele én mentale processen. Je brein ontvangt en verwerkt alle informatie die het vanuit je brein, lichaam en omgeving binnen krijgt en stelt je in staat om daar adequaat op te reageren.

Neurofeedback werkt als een bewakingssysteem

Neurofeedback is een EEG-software systeem die feedback geeft door kleine onderbrekingen of haperingen van het geluid van de muziek of (animatie)film. Neurofeedback werkt als een soort detectie- en bewakingssysteem. Hiermee kunnen we het brein controleren op ongunstige veranderingen (chaos) in het hersengolfpatroon / activiteiten die in de loop der tijd ontstaan zijn en verband houden met mentale en fysieke klachten.

Jongeren en neurofeedback

Jouw Brein Blij in Balans

Neurofeedback training is effectief bij kinderen en jongeren met ADD, ADHD, PDD-NOS, Dyslexie,  concentratie problemen, vermoeidheid, slaapproblemen en volwassenen vooral met AD(H)D, Burn-out, Stress, overspannenheid, angsten, depressie, hoog gevoeligheid, Whiplash, migraine / hoofdpijn e.d.

Neurofeedback zorgt voor een beter dag- en nachtritme

En bevordert het zelfsturende vermogen van je hersenen en lichaam!

Wat kun je met neurofeedback bereiken

Je bereikt meer geestelijke rust, je kunt je beter en dieper ontspannen, meer helderheid in je denken en eigen perceptie, betere concentratie, meer mentale en emotionele veerkracht. Je zult minder lang "blijven vast hangen" in bepaalde bezigheden, routines of denkpatronen. Je kunt beter schakelen als de situatie er om vraagt.

Na voldoende neurofeedback trainingen wordt je vanuit rust en fysieke ontspanning steeds meer jezelf! je gaat persoonlijke groeien, doelen stellen en je bent meer aanwezig in het hier en nu!

null

16 jaar ervaring op basis van mijn hersenactiviteiten expertise!

Ik ben Ronald van Akkeren en in 1964 geboren te Doetinchem. In 2006 heb ik RVA praktijk voor neurofeedback en neurocoaching in Zwolle opgericht. In de afgelopen 16 jaar heb ik veel mensen van jong tot oud met neurofeedback trainingen mogen helpen. Dit met goede resultaten en dankbare kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die er blij van werden.

Mijn missie en passie is om met neurofeedback trainingen kinderen, jongeren, volwassenen te helpen met concentratie-, leer-, geheugen-, emotionele, sociale en gedragsproblemen.

Door mijn eigen ervaringen (epilepsie momenten in mijn leven) ben ik gefascineerd in de werking van de hersenen. Dit heeft mij geïnspireerd om mij te verdiepen in de neurofysiologie (bewegingsleer van de hersenen / diversiteit van de hersenactiviteiten in verschillende hersengebieden ) en de neuropsychologie (psychologie die zich bezighoudt met de functies van het brein en de relatie daarvan met het gedrag). 

Hoe help ik je

Regelmatig zullen we de voortgang van je hersenactiviteiten in je brein evalueren en dit relateren aan je dagelijks functioneren. Op basis van regelmatig EEG- neurofeedback analyse, kijken we of er stappen worden gemaakt met je mentale welzijn en persoonlijk functioneren. Dat is waar het om gaat! Ik heb de afgelopen 16 jaar regelmatig van sommige oude cliënten vernomen dat het goed met ze ging.

Stel je vraag!

Neurofeedback is effectief bij:

 • ADHD en ADD
 • Autisme kenmerken (moeite met schakelen in dagelijkse momenten)
 • PDD- NOS kenmerken (achterstand in sociale omgang en sociale contacten)
 • Concentratie problemen
 • Mentale en emotionele problemen
 • Gedragsproblemen
 • Stress en spanning
 • Paniek- en angstklachten
 • Hoog gevoeligheid (HSP)
 • Slaapproblemen
 • Burn-out
 • Depressie
 • Piekeren
 • Prikkelbaarheid

Wil je Meer Rust in Je Hoofd - Neurofeedback Helpt