Vergoeding via de werkgever

Een werkgever kan jouw kosten van gesprekstherapie, neurofeedback en coaching geheel voor eigen rekening nemen (incl. de reiskosten van 0,19 euro per kilometer).

Werkgever komt in aanmerking 

voor belastingaftek

De werknemer hoeft over (neuro)coaching of neurofeedbacktraject door zijn werkgever geen belasting te betalen. 


Als een werkgever slechts een deel van jouw kosten vergoedt, komt het resterende bedrag mogelijk nog in aanmerking voor belastingaftrek.


Voor een werkgever zijn de kosten voor neurofeedback, gesprekstherapie en coaching een kostenpost die de belastbare inkomsten verminderen, als deze activiteiten bijdragen aan behoud of herstel van arbeidsgeschiktheid, of zorgen voor duurzame re-integratie in het arbeidsproces (bij bv arbeidsongeschiktheid)


Wet verbetering poortwachter stelt voorwaarden aan werkgevers en werknemers? Ziektegevallen moeten bijv. uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts!

Neurofeedback preventief volgen bij hoge werkstress en werkdruk

Neurofeedback & Preventief 

Neurofeedback preventief volgen bij hoge werkstress en werkdruk

Werk je wel maar heb je stressklachten dan kan neurofeedback ook preventief worden gevolgd om langduriger stressklachten te voorkomen. 


Neurofeedback kan oplossingen bieden bij langdurige ziekte (bv ernstige stressklachten/burn-out), of ernstig verstoorde werkrelaties, om te voorkomen dat men onnodig lang thuis zit terwijl het loon toch moet worden betaald.