Neurofeedback bij mensen met Autisme

Neurofeedback helpt effectief bij mensen met Autisme

Autisme wordt gezien als de meest complexe en meest ernstige psychische stoornissen die er bestaan. Het begrip pervasief drukt dit al uit: de stoornis is alles doordringend en beperkt zich niet tot één ontwikkelingsgebied. Naar schatting zijn er in Nederland 30.000 mensen met autisme.Kenmerkend zijn verstoringen op drie ontwikkelingsgebieden:

•Het niet begrijpen van sociale relaties.
•Verstoring van of gebrek aan communicatie.
•Gebrek aan fantasie en symbolisch spel.Mensen met autisme reageren heel anders dan mensen zonder deze handicap. Meestal kijken autisten afwijkend naar andere personen. Ze houden weinig rekening met hen.

• Mensen met autisme tonen geen of weinig emoties.

•Ook willen ze absoluut niet geknuffeld of aangeraakt worden.

•Op bepaalde prikkels kunnen zij juist erg heftig reageren, zoals te fel licht of op hard geluid.

Autisme en hersenen

Neurologische problemen van autisten zijn gelegen in de twee emotionele delen van de hersenen. Dit zijn de Amygdala en de Hippocampus. Ze spelen een belangrijke rol bij het combineren van informele en emotionele verwerking.


Autistische mensen hebben veel grijze massa in de hersenen op de plek waar zich empathie en leervermogen bevinden. De neuronen in die massa functioneren niet goed. Normaal gesproken staat een grote grijze massa gelijk aan een hoog IQ, maar bij autistische kinderen blijkt dit niet het geval. Bij hen verstoort de massa het vermogen om emoties waar te nemen bij anderen en zich in te leven.


Ook werken bij autistische kinderen de spiegelneuronen onvoldoende. Dit zijn hersencellen die actief worden zodra iemand eigen emoties ook ziet bij anderen. Dit maakt het leren via imiteren en begrijpen van anderen makkelijker.

Mensen met autisme hebben baat

bij neurofeedback trainingen

Met neurofeedback trainingen geven wij op een natuurlijke en veilige manier feedback/signalen aan de hersenen om de interactie tussen de verschillende niveaus te verbeteren. Dit speelt zich voornamelijk af in het limbisch systeem (zie afb: rode cirkel), waar de sociale en natuurlijke emoties en het inlevingsvermogen worden bepaald.


Tijdens de neurofeedback trainingen houden we de linker en rechter hersenhelft een spiegel voor, om daarmee het verstandelijk en gevoelsmatig inzicht bij volwassenen met autisme te verbeteren.

Effecten bij autisme met neurofeedback

De effecten die we behalen bij volwassenen met autisme zijn opmerkelijk. We zien een verhoogde concentratie, een beter slaappatroon, minder angsten en minder agressief en impulsief gedrag. Naarmate de symptomen verbeteren, vertoont ze ook een positiever zelfbeeld en hebben ze meer zelfvertrouwen. Na 30 neurofeedback sessies zijn de effecten blijvend.