Chemo-brein

“Chemo-brein” of ook wel "chemo-mist" genoemd

Je mentale conditie wordt weer sterker door neurofeedback!

Een nieuwe studie naar de effecten van Neurofeedback laat zien dat er hoop is voor mensen die lijden aan de neurale gevolgen na chemokuren. “Chemo-brein” of ook wel "chemo-mist" genoemd. Dit is gebleken uit een studie van “The Applied Brain Research Foundation of Ohio”. Post-kanker cognitieve achteruitgang, oftewel Chemo-Brein!


Het Zengar Institute Inc. kondigde onlangs de resultaten aan van een studie waarin de effecten van NeurOptimal® Neurofeedback bij patiënten die lijden aan post-kanker cognitieve achteruitgang, oftewel “chemo- brein”. Het onderzoek, wat door het Applied Brain Research Foundation of Ohio werd uitgevoerd, laat een verbetering zien bij 91% van de deelnemers, deze deelnemers maakten allemaal gebruik van het NeurOptimal® Neurofeedback. 21 Van de 23 deelnemers meldden dat zij volledig vrij waren van cognitieve achteruitgang of “mental fog” welke gewoonlijk wordt geassocieerd met chemokuren.


De resultaten van dit onderzoek werden op 12 april 2013 gepubliceerd in het professionele onderzoeksmagazine “Integrative Cancer Therapies”. Nagenoeg iedere deelnemer boekte vooruitgang en raakte klachtenvrij. 


Dit is de link naar het artikel. https://www.cleveland.com/healthfit/index.ssf/2013/04/neurofeedback_helps ...

In het onderzoek werd gebruik gemaakt van NeurOptimal Neurofeedback apparatuur, de zelfde apparatuur waar RVA mee werkt.

De oorzaak van een chemobrein

Over de oorzaak van het chemobrein lopen de mening uiteen. Wel is uit scans komen vast te staan dat er wel degelijk veranderingen in het brein zijn bij mensen met chemo-brein klachten.

Waarom werkt Neurofeedback bij Chemo Brein?

Ongeacht de oorzaak kijken we naar het brein in zijn geheel en trainen de hersengolven ten opzichte van elkaar weer in balans. Je kunt het vergelijken met een groot orkest waar elk hersencelletje zijn deel speelt. Sommige spelen vals, te langzaam of te snel, sommige zijn in een ander stuk bezig.


Neurofeedback doet niets anders als wat de dirigent van het orkest zou doen: aftikken, zodat elk breincelletje tot de orde geroepen wordt, net zo lang en zo vaak tot alles naar beste vermogen in harmonie samenspeelt.