Vermoeidheid (CVS)

Bij vermoeidheidsklachten, voel je je na enige geestelijke of lichamelijke inspanning vaak leeg, ben je snel prikkelbaar en veelal uitgeput.

Vermoeidheid (Chronisch Vermoeidheid Syndroom)

Vermoeidheid is voor veel mensen een bekende, maar uiterst vervelende klacht. Als je vermoeidheidsklachten hebt, voel je je na enige geestelijke of lichamelijke inspanning vaak leeg, ben je snel prikkelbaar en veelal uitgeput. Vaak gaan deze klachten gepaard met concentratie-, geheugen-, aandachts-, focus- en slaapproblemen. 


Wanneer er niet voldoende energie is om fysieke en cognitieve handelingen te verrichten, spreken we van vermoeidheid. Aandacht is een cognitieve activiteit, die voornamelijk geregeld wordt door de prefrontale cortex. Als de prefrontale cortex niet goed kan functioneren vanwege een energietekort zal er dus een verminderde aandacht zijn.


Vermoeidheid (CVS) en hersenen

De hersenstam bevindt zich vóór de kleine hersenen en kan worden gezien als de stam waarop de grote hersenen rusten. De hersenstam reguleert de fysiologie en energetische processen van de hersenen en functioneert als steunzender die signalen uit verschillende delen van het lichaam en de hersenschors ontvangt en doorstuurt. Onregelmatige delta-, theta-, alpha- en bètagolven en een onevenwichtige energieverdeling van linker en rechter hersenhelft, hebben invloed op vermoeidheid. 

Vermoeidheid (CVS) en neurofeedback resultaten

De laatste jaren hebben we aanzienlijk fysiologisch bewijs verkregen over de effectiviteit van neurofeedback als een extra mogelijkheid voor de behandeling van de symptomen van het Chronisch Vermoeidheid Syndroom (CVS).


De eerste effecten worden meestal na 10 tot 15 neurofeedback trainingen voel en zichtbaar; er is een energietoename en er zijn positieve veranderingen in het slaappatroon. Ook pijnen nemen af. Meestal zijn in totaal zo’n 20 tot 30 neurofeedbacktrainingen noodzakelijk, dit voor een blijvend resultaat. Er wordt bij neurofeedback trainingen vooral veel aandacht gegeven aan de linker en rechterhersenhelft bewegingen, daar om de balans te herstellen, waardoor je meer rust in het hoofd ervaart en meer overzicht hebt op de wereld. Het bevordert een juiste integratie van verstand en gevoel en dus je sociaal-emotioneel functioneren. Zo kan neurofeedback gedrag-, concentratie- en leerproblemen oplossen. 


De linker hersenhelft is belangrijk om oorzaak en gevolg te zien, een plan te maken en uit te voeren en dingen op een rijtje zetten. De rechter hersenhelft zorgt voor positieve gevoelens zoals vriendschap, blijheid, liefde en creativiteit.