Thomas 4 jaar (druk gedrag & concentratieproblemen)

Thomas 4 jaar, druk gedrag, concentratieproblemen en reageerde niet op aansturing

Thomas van 4 jaar was moeilijk te bereiken, reageerde niet op aansturing, was heel erg druk in zijn doen en laten en het kwam geregeld voor dat hij een kind sloeg, zonder dat daar een reden voor leek te zijn. Op school was dit snel aan de orde en de gebruikelijke opvoedingstechnieken die werden toegepast hadden geen effect. 


Geen medicijnen


Ik wilde absoluut geen medicijnen voor mijn zoon, daarom ben ik mij gaan oriënteren in de alternatieve geneeswijzen. Thomas heeft in de periode maart – juni 2010 in totaal 28 behandelingen Neurofeedback gehad. In het begin was hij heel moe, vervolgens leek het gedrag heftiger te worden en was het soms zwaar. In de laatste vijf behandelingen werd Thomas rustiger, begreep de informatie beter en kon hij zich beter aanpassen. 


Met sprongen vooruit

Zijn taalgebruik ging met sprongen vooruit en het concentreren op een opdracht ging beter. Dit gedrag was structureel en je zag aan Thomas dat hij zich beter in zijn vel voelde. Thomas ging met plezier naar de behandelingen van Ronald. Hij keek uit naar de filmpjes en kon gezellig kletsen met Ronald. Ronald is rustig en weet met humor de situatie aan te sturen.