Otto, 41 jaar (PDD- NOS)

Otto, 41 jaar (PDD- NOS) en concentratieprobleem

Vanaf mijn 26e levensjaar liep ik bij uiteenlopende behandelaars: met klachten als me niet goed kunnen concentreren, gespannenheid en een laag zelfbeeld. De klachten waren levenslang maar ik wist niet waar het vandaan kon komen. Ik had veel behoefte mijn gevoel van mislukt te zijn uit te spreken bij diverse psychologen maar zonder succes. Ik zag een televisie-uitzending op T.V. Gelderland waarin een jongen gevolgd werd met ADHD, waar ik mezelf in herkende.


Via een vragenlijst bij de psychiater bleek ik dat ook te hebben. Maar later bij de groepsgesprekken werd er eerder gedacht aan PDD-NOS (een aan autisme verwante stoornis) vanwege het feit dat ik niet goed aansloot bij de groep. Via een goede vriend van mij ben ik in contact gekomen met Ronald van Akkeren: een vriendelijke, aardige kerel met veel inlevingsvermogen.


Onregelmatige delta- en theta hersenactiviteiten

September 2006 ben ik dan ook bij RVA Neurocoaching & Counseling in behandeling gegaan. Via de elektrodes op mijn hoofd nam hij waar dat er te veel onregelmatige delta- en theta hersenactiviteit (emotionele en gevoelsmatige, -fysieke processen) in het onderbewustzijn, wat de PDD-NOS veroorzaakt. Via het beeldscherm kon ik zelf zien hoe de activiteit verdeeld was. Hij stelde voor om (in verband met de PDD-NOS) 20 sessies te doen, iedere week twee, zonder onderbrekingen. Dat is beter om het bewustzijn te trainen en vast te houden. Inmiddels is het december. De 20 sessies zijn achter de rug.


Resultaat

De innerlijke onrust is weg de concentratie is beter. Ik voel me zekerder ik heb het gevoel dat ik nu pas aan leven toe kom. Ik ben meer bij de les: anderen merken dat ook en reageren positief. Het aangaan van vriendschappen en het onderhouden van contacten gaat goed, ik heb nu zelfs een vriendin. Kortom, ik ben zeer tevreden over RVA.