Een nieuwe visie op neurofeedback
06 maart 2017 
2 min. leestijd

Een nieuwe visie op neurofeedback

De hersenactiviteit kan worden gemeten via sensoren op het hoofd. Via een EEG kan deze elektrische activiteit van de hersenen zichtbaar worden gemaakt. EEG staat voor Electro Encefalo Gram. De snelheid waarmee deze veranderingen plaatsvinden, wordt gemeten in aantal keren per seconde ofwel in Hertz.

Hersencellen gebruiken namelijk net als alle andere zenuwcellen in ons lichaam een actiepotentiaal om met elkaar te communiceren. Een actiepotentiaal is een plotselinge elektrische verandering in de cel die veroorzaakt wordt door het opbouwen van een spanningsverschil tussen de intra en extra cellulaire ruimte.

Als dit verschil een bepaalde kritieke grens bereikt vindt er een elektrische ontlading plaats, daarna volgt weer een herstel en het bereiken van de rust fase. Actiepotentialen worden onderling doorgegeven en zo kunnen ook bepaalde opdrachten of boodschappen worden doorgegeven naar de rest van de hersencellen en naar het lichaam.

Zelforganiserend vermogen van de hersenen

Onze hersenen vervullen een centrale rol in het besturen van ons lichaam, emoties, psychische gesteldheid en energetisch functioneren. De oorzaak van diverse aandoeningen is vaak gelegen in het niet optimaal functioneren van het centrale zenuwstelsel.

We kunnen onze hersenen het best vergelijken met een krachtige, zelforganiserende computer, die alle processen in het lichaam aanstuurt. Lichamelijk, psychisch, emotioneel, cognitief, hormonaal etc.

Alle informatie die binnen komt vanuit onze zintuigen wordt verwerkt door de diverse hersengebieden. Elk gebied heeft zijn eigen functie en taak. Daarnaast staan al deze gebieden via onderlinge verbindingen met elkaar in contact.

Ons centraal zenuwstelsel is namelijk een non-lineair systeem.

Alles wat er in dit non-lineaire systeem / centraal zenuwstelsel veranderd heeft invloed op de rest van het systeem. Elke verandering, waar dan ook in het non-lineaire systeem, leidt tot reorganisatie en het zoeken van een nieuw evenwicht in het centaal zenuwstelsel.

Met andere woorden: Als er in bepaalde hersendelen veranderingen optreden dan heeft dit dus invloed op het functioneren van het gehele centrale zenuwstelsel.

Unieke wijze van hersenen trainen met neurofeedback

Het unieke en meest innovatieve (dynamische) neurofeedback systeem waar Ronald van Akkeren van RVA in Zwolle mee werkt is dat er met sensoren op je hoofd tijdens de training alle frequentiegebieden (hersengebieden) worden gemeten en worden verwerkt in het uiteindelijke feedback proces.

Alle hersenactiviteiten in je hersenen worden tegelijkertijd als het ware een spiegel voorgehouden over het eigen functioneren. Zijn je hersenen met al zijn activiteiten in balans, heerst er orde, werken ze samen of heerst er chaos?

Alleen op deze manier blijft het hele centrale zenuwstelsel (CZS) stabiel en in balans en is het mogelijk om veilig te trainen zonder kans op ongewenste neveneffecten op mentaal, emotioneel en lichamelijk gebied.

Er wordt met neurofeedback gestreefd naar een maximale staat
van flexibiliteit en veerkracht!

Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie>

Over de schrijver
Ik ben Ronald van Akkeren geboren in 1964 te Doetinchem en nu woonachtig in Zwolle. Ik ben in 2006 gestart met het geven van neurofeedback trainingen. Mijn missie en passie is om met neurofeedback trainingen kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen te helpen met concentratie, emotionele en gedragsproblemen. Deze ontstaan door onregelmatige hersenactiviteiten in verschillende delen van de hersenen.
Reactie plaatsen