ODD bij kinderen

ODD staat voor Oppositional Defiant Disorder 

of in het Nederlands: Oppositioneel Opstandige Gedragsstoornis.

Kinderen met ODD zijn snel gefrustreerd en kunnen, net als kinderen met ADHD, hun gedrag slecht remmen. Ze reageren vaak te heftig en impulsief op gebeurtenissen in hun omgeving en kunnen er nauwelijks flexibel mee omgaan. Met behulp van neurofeedback komt er een rem op hun gedrag. 


ODD staat voor Oppositional Defiant Disorder, of in het Nederlands: oppositioneel opstandige gedragsstoornis. Kinderen en jongeren met ODD hebben vaak een tekortschietende emotionele zelfregulatie. Schuld en schaamte is bij hen minder goed ontwikkeld en ze hebben een slecht ontwikkelde persoonswaarneming. Ze interpreteren gedrag vaak verkeerd en het is moeilijk om met ouders of andere kinderen te onderhandelen en zich in een ander te verplaatsen. Typische gedragskenmerken van kinderen met ODD

  • ze zijn vaak driftig, haatdragend en wraakzuchtig.
  • ze maken ruzie met volwassenen.
  • ze zijn vaak opstandig en weigeren in te gaan op verzoeken of regels van volwassenen.
  • ze treiteren anderen met opzet.
  • ze geven anderen vaak de schuld van hun eigen fouten of wangedrag.
  • ze zijn vaak prikkelbaar en ergeren zich snel aan anderen.

De oorzaak is waarschijnlijk een combinatie van aanleg en omgeving, waarbij de balans tussen risicofactoren en beschermende factoren uiteindelijk bepaalt of het kind zich agressief gaat gedragen. Het verband tussen de gedragsstoornis en de opvoeding van een kind is uiterst ingewikkeld en in iedere situatie weer anders. 

Resultaten neurofeedback bij kinderen met ODD

Door gebruik van neurofeedback krijgt je kind meer rust in het denken en komt er een rem op de onderliggende emoties en gedragingen. De chaotische, turbulente en onbewuste ontladingen worden weggenomen, waardoor je kind beter corrigeerbaar en aanspreekbaar is. Er zijn minimaal 30 behandelingen nodig voor een minder opstandig en minder agressief kind. dit met een blijvend resultaat.