Neurofeedback kinderen

Neurofeedback voor kinderen

kinderen worden weer meer alert en betrokken, ze ervaren dat ze hun aandacht beter kunnen vasthouden en beter kunnen reageren in het dagelijks leven.

Neurofeedback voor innerlijke rust bij kinderen

Wij helpen kinderen op een effectieve, blijvende en veilige manier kinderen en jongeren met AD(H)D, ADD, asperger, dyslexie, autisme, PDD-NOS, ODD, concentratieproblemen, leerproblemen, depressie en angsten.


Neurofeedback brengt het emotionele brein (limbisch systeem) van kinderen tot rust en verbetert de samenwerking met de prefrontale schors (het verstandelijk gebied). Het gevolg is dat zij weer innerlijke rust ervaren en terugkeren in het ‘hier en nu’.


Na voldoende behandelingen is de innerlijke rust, de structuur en het overzicht zichtbaar en vaak blijvend verbeterd. Je kunt merken dat de kinderen meer alert en betrokken zijn, meer aandacht en structuur hebben en beter kunnen reageren in het dagelijks leven.

Lees meer over de verschillende klachten bij kinderen

Blijvend resultaat

In de praktijk blijkt dat kinderen met ADHD, ADD, (faal)angst, ASS spectrum, PDD-NOS, depressie, ODD, dyslexie, leer- en concentratieproblemen bij RVA na 10 -15  neurofeedback behandelingen opmerkelijke resultaten boeken. 


Meestal blijkt in de praktijk dat er afhankelijk van de intensiteit van de klacht of diagnose (ADHD, ASS, PDD-NOS, ODD) 25 - 30 neurofeedback behandelingen nodig zijn voor een blijvend resultaat.

Neurofeedback helpt je kind bij:

  • betere (school)prestaties
  • meer concentratie
  • meer zelfvertrouwen, maar ook minder angsten
  • minder slaapproblemen en minder agressiviteit
  • meer rust in denken in plaats van chaos en drukte in het hoofd
  • minder hyperactiviteit
  • gemakkelijker te corrigeren en beter aanspreekbaar
  • minder impulsief handelen
  • meer rem op emoties
  • verbetering van het sociaal-emotioneel functioneren

Kind is aandachtig aan het werk