Depressie bij kinderen

Depressie en de hersenen van kinderen

Kinderen en jongeren die geneigd zijn om te reageren met negatieve emoties en terugtrekgedrag, zijn kwetsbaar voor depressies. Een depressie kan bij pubers ook het gevolg zijn van de snelle en chaotische ontwikkeling van de hersenen. Recent onderzoek toont aan dat neurofeedback gelukkig de biologische kwetsbaarheid voor depressie en de terugval in depressie kan voorkomen.


Stemming en angstgevoelens worden vooral bepaald door stoffen in de voorste en centrale delen van de hersenen. Dit zijn onder andere serotonine en noradrenaline. Als er sprake is van een depressie, dan is er een tekort aan deze stoffen

 (ofwel: neurotransmitters).


Davidson (1992) maakt onderscheid tussen toenaderings- en terugtrekgedrag. Bij toenaderingsgedrag zouden de linker frontale hersengebieden betrokken zijn. Bij terugtrekgedrag zouden dit de rechter frontale gebieden zijn. Deze rechter hersenhelft is vaak negatief beladen bij chaos. Daardoor kunnen primaire emoties structureel de overhand krijgen. Introverte kinderen uiten zich vaak minder en kunnen gevoelens goed verbergen. Dit maakt hen wel vermoeid, prikkelbaar en minder alert. 

Neurofeedback helpt effectief bij depressie van je kind

Door neurofeedback kan de emotionele betrokkenheid van een kind of jongere geleidelijk herstellen. Daarnaast kan het vermoeidheid en futloosheid verminderen.


Als er in de denk- en gevoelsstromen van je kind veel chaos is, kan neurofeedback zorgen voor meer balans, ritme, regelmaat en orde. Als je kind teveel gevoelspatronen heeft, creëert neurofeedback meer bewustwording en ontstaat er inzicht in het eigen functioneren. Het zintuiglijk functioneren en de gevoelspatronen komen daardoor meer in evenwicht. Je kind realiseert zich dan dat het kan en mag genieten en plezier maken.


Je kind merkt na gemiddeld 10 - 15 neurofeedback trainingen meer mentale rust en heeft gemiddeld 20 neurofeedback trainingen nodig voor een optimaal en blijvend resultaat. In de praktijk blijkt vaak dat kinderen en jongeren eventuele medicatie in de loop van de behandeling kunnen afbouwen. Dit moet echter wel altijd in overleg met de arts die de medicijnen voorschrijft.