Autisme bij kinderen

Kinderen met autisme zien de gebeurtenissen niet in de juiste context

Kinderen en jongeren met autisme hebben moeite om de samenhang tussen de verschillende gebeurtenissen goed in beeld te krijgen. Omdat ze in details denken, kunnen autisten gebeurtenissen niet in de juiste context plaatsen.


Het gefragmenteerd verwerken van de waarnemingen zorgt voor een vertraging in de informatieverwerking. Indien er meer informatie binnenkomt dan door het zenuwstelsel verwerkt kan worden, ontstaat er een soort filevorming in het hoofd. Het gevolg is overprikkeling en controleverlies.


Daarmee ontstaat een sterk gevoel van onveiligheid. Kinderen en jongeren met autisme raken het overzicht kwijt en reageren met gedrag dat door de buitenwereld gezien wordt als ongewenst gedrag. Maar het is een overlevingsstrategie. 

Emotionele brein trainen met neurofeedback

Resultaten van neurofeedback bij autisme

Neurofeedback geeft op een natuurlijke en veilige manier feedback aan de hersenen om de interactie tussen de verschillende niveaus te verbeteren. Dit speelt zich voornamelijk af in het limbisch systeem, die overpriikkeld is (afbeelding = lichte midden gedeelte brein), daar waar de sociale en natuurlijke emoties en het inlevingsvermogen worden bepaald.


Tijdens het neurofeedbacktraject houden we de linker en rechter hersenhelften realtime een spiegel voor om de balans te herstellen, om daarmee het verstandelijk en gedragsmatig functioneren bij je kind met autisme te verbeteren.


Kinderen en jongeren met autisme ervaren na ongeveer 20 neurofeedback trainingen meer rust en ontspanning en leren ze beter omgaan met prikkels uit hun thuis en schoolomgeving. Zij kunnen uiteindelijk beter omgaan met stressvolle situaties en krijgen meer zelfvertrouwen. Eventuele concentratieproblemen kunnen ook minder worden. 


Kinderen en jongeren met autisme hebben gemiddeld 30 behandelingen nodig voor een beter functioneren en aangenamer leven, dit met een blijvend resultaat.