arrow_drop_up arrow_drop_down


ADHD bij kinderen

Heeft jouw kind ADHD?

De afkorting ADHD staat voor: Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands: 

Aandachtstekort-/hyperactiviteitstoornis. Kinderen met ADHD vertonen verschillende gedragsproblemen, variërend van concentratieproblemen in de klas tot autistisch gedrag. Klachten die hierbij voorkomen zijn: angsten, depressies, dromerigheid, dyslexie, cognitieve problemen, obsessief of oncontroleerbaar gedrag en leerstoornissen.


Rondrennen, de aandacht niet kunnen vasthouden en niet kunnen luisteren. Dit hoort bij kinderen en jongeren met ADHD. Bij kinderen met ADHD overheerst echter het gebrek aan concentratie en rust. Met behulp van neurofeedback worden zij veel rustiger in hun gedragingen en emoties. 


Bij ADHD is de hele hersenschors of een deel ervan niet actief genoeg op momenten dat het juist moet werken. Informatie dringt bij kinderen en jongeren met ADHD daardoor moeilijker of helemaal niet door.


ADHD is een veelvuldig voorkomende psychosociale of psychische aandoening bij kinderen. De stoornis manifesteert zich in principe vroeg in het leven. Naar schatting hebben 50% van de ADHD-kinderen aanzienlijke problemen in hun sociale relaties.

 

Uit recent onderzoek is gebleken dat meer dan 30% van de kinderen met ADHD een jaar op school doubleert en dat 56% extra begeleiding nodig heeft. Ongeveer de helft van de ADHD-kinderen heeft ook een leerstoornis. Naar schatting lijdt tweederde van de ADHD-kinderen ook aan (ODD) Oppositioneel Opstandige Gedragsstoornissen. Kinderen kunnen behandeld worden vanaf 6 jaar.

ADHD Kenmerken 

                                                            Voorbeelden van aandachtstekort:

 • snel afgeleid zijn
 • moeilijk kunnen luisteren
 • alles tegelijk doen
 • dingen niet afmaken
 • veel fouten maken
 • moeite hebben met details
 • vergeetachtig zijn
 • vaak dingen kwijt zijn, niet meer weten waar iets ligt

Voorbeelden van hyperactiviteit:

 • niet stil kunnen zitten
 • steeds de handen of voeten bewegen
 • wiebelen of friemelen
 • een constant gevoel van innerlijke rusteloosheid
 • niet te stuiten zijn, doordraven
 • moeite hebben met ontspannen
 • niet kunnen stoppen met praten
 • altijd bezig zijn

Voorbeelden van impulsiviteit:

 • doen zonder nadenken
 • opdringerig overkomen
 • moeite hebben op de beurt te wachten
 • impulsief gedrag
 • impulsief sociaal-emotioneel functioneren
 • vreetbuien hebben
 • veel spanning en sensatie zoeken
 • snel ruzie maken
Emotionele gebied in hersenen trainen met neurofeedback

Resultaten van neurofeedback bij ADHD

Met neurofeedback zorgen we op een ontspannen en veilige manier voor betere samenhang in de hersenen op mentaal en emotioneel niveau. Dit zorgt ervoor dat er meer orde is in de chaos van de hersenen, waardoor kinderen en jongeren rustiger worden en beter aan te spreken zijn. Ze verwerken zintuiglijke signalen beter en zijn emotioneel stabieler.


Na minimaal 20 behandelingen bereiken we bij kinderen met ADHD opmerkelijke resultaten. Zij worden dan veel rustiger in hun gedragingen en emoties. Het emotionele gebied midden in de hersenen wordt gemiddeld na 10 behandelingen rustiger (zie afbeelding).


Je kind wordt meer betrokken, luistert beter en denkt eerst na voordat het iets doet. Na 30 sessies zijn emotionele processen van je kind ritmischer geworden, wat bijdraagt tot emotionele stabiliteit en zintuiglijke en mentale processen dusdanig geautomatiseerd dat resultaten zelfs blijvend zijn. Kinderen met ADHD krijgen daardoor meer zelfvertrouwen. Het levensklimaat thuis en op school verbetert dan aanzienlijk.