Dyslexie bij kinderen

Kinderen met dyslexie hebben veel baat bij neurofeedback trainingen

Kinderen en jongeren met dyslexie hebben veel problemen met lezen en schrijven. Ze vinden het bijzonder moeilijk om snel en automatisch woorden te herkennen. Daarnaast hebben zij moeite met het leren lezen en spellen in vreemde talen. Met neurofeedback kunnen we deze problemen verminderen of zelfs verhelpen.


Resultaten van neurofeedback bij dyslexie

Met neurofeedback trainingen creëren we meer samenhang tussen de rechter en linker hersenhelft. Daarnaast besteden we veel aandacht aan mentale en zintuiglijke hersenactiviteiten. We zorgen ervoor dat zintuiglijke informatie effectiever wordt verwerkt en op de juiste manier en plaats in het brein wordt gecodeerd, oftewel opgeslagen.


De resultaten die we met neurofeedback trainingen behalen bij dyslectici zijn opmerkelijk. Na 30 trainingen zijn deze zelfs blijvend. Kinderen kunnen dan beter lezen, spellen en [dyslexie] begrijpen. Ze kunnen langer de aandacht vasthouden, zich beter concentreren en hebben minder angst en minder chaos in hun hoofd. Ze slapen beter en zijn rustiger. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen van het kind aanzienlijk.


Kinderen met dyslexie

Dyslexie heeft niets te maken met intelligentie en komt ook voor bij kinderen met een zeer hoge intelligentie. Toch presteren kinderen en jongeren met dyslexie minder goed op school. Ze zijn ijverig, zetten zich enorm in en beschikken over goede verstandelijke capaciteiten, maar de schoolprestaties blijven hierbij achter. Dit komt niet omdat ze dom zijn, maar omdat ze veel herhaling nodig hebben.


Dyslectische kinderen en jongeren hebben moeite om woorden te analyseren en op te splitsen. Ook zijn ze slecht in staat om letters aan hun klanken koppelen. Bij dergelijke automatiseringsprocessen speelt de rechter hersenhelft speelt een belangrijke rol. Als er problemen zijn met het lezen, is hier ook een vertraagde of juist versnelde activiteit te zien.


Lees hier een persoonlijk verhaal van Jens (8 jaar): dyslexie. In de periode mei – oktober 2006 heeft onze zoon bijna 30 neurofeedbacktrainingen gevolgd bij Ronald van Akkeren. De reden hiervoor was dat hij veel moeite had met leren lezen en schrijven. Lees verder>