ADD bij kinderen

Kinderen en jongeren met ADD

ADD staat voor Attention Deficit Disorder en in het Nederlands wordt dit ook wel aandachtstekortstoornis genoemd. Het is een genetisch bepaalde aandoening en heeft veel overeenkomsten met ADHD. Het verschil is echter dat kinderen met ADD geen hyperactief gedrag vertonen. Ze vertonen vaak zelfs passief gedrag en zijn in de meeste gevallen rustig en dromerig. Vaak hoor je leerkrachten over hen zeggen: “Het zit er wel in, maar het komt er niet uit”. 


Kinderen en jongeren met ADD hebben een probleem met het doorgeven van informatie tussen de verschillende hersencellen. Zij vertonen vaak passief gedrag en kunnen de aandacht niet vasthouden. Kinderen en jongeren met ADD hebben met name te maken met onderactiviteit (relatief te weinig bèta-activiteit) in de prefrontale cortex.

prefrontale cortex trainen met neurofeedback

We geven de prefrontale cortex van je kind veel aandacht

Op het plaatje hier links zie je hersenen waarbij het groen gemaakte deel de prefrontale cortex is. Dit is het voorste deel van de hersenen. Dit hersendeel speelt een grote rol bij de selectieve aandacht van je kind. Met behulp van neurofeedback kan de selectieve aandacht van je kind worden verbeterd, dit met een blijvend effect.

Resultaten van neurofeedback bij kinderen met ADD

Bij kinderen met ADD zijn de elektrische signalen tussen de hersencellen vaak te zwak om informatie door te geven. Juist deze hersencellen zijn verantwoordelijk voor de zintuiglijke waarneming. Dit betekent dus dat kinderen met ADD de informatie die op hen afkomt minder goed kunnen registreren dan kinderen zonder ADD.


Met neurofeedback geven we bij kinderen en jongeren met ADD veel aandacht aan zintuiglijke en mentale verwerkingsprocessen en stimuleren daardoor op een ontspannen, grondige en veilige manier hun concentratievermogen. Na ongeveer 20 neurofeedback behandelingen zijn de zintuiglijke en mentale processen bij je kind dusdanig geautomatiseerd dat het zowel thuis als op school beter gaat functioneren, dit met een blijvend effect.


In de praktijk horen we van ouders dat kinderen en jongeren alerter zijn, beter kunnen plannen en organiseren, de aandacht langer vast kunnen houden en zich beter kunnen concentreren. Naarmate de klachten verminderen, krijgt een kind met ADD ook een positiever zelfbeeld en steeds meer zelfvertrouwen. Het levensklimaat van het kind wordt dus enorm verbeterd.