Neurofeedback betekent feitelijk: terugkoppeling naar de hersenen.
12 augustus 2016 
2 min. leestijd

Neurofeedback betekent feitelijk: terugkoppeling naar de hersenen.

Neurofeedback is een methode die valt onder de nieuwe vorm van “Chaoscontrole neurofeedback”. In deze nieuwe methode wordt geen gebruik meer gemaakt van operante conditionering, maar wordt gepoogd de complexiteit van het EEG signaal te verhogen. Er wordt bij RVA praktijk voor neurofeedback gebruik gemaakt van het globale EEG signaal en er wordt niet meer gewerkt op lokale frequenties. Chaoscontrole neurofeedback is een “onbewust” vorm van training. Uiteindelijk leidt een hogere complexiteit van de werking van de hersenen tot een meer flexibeler en stabiel gedrag.

Neurofeedback houdt je hersenen een spiegel voor

Neurofeedback geeft informatie aan het centraal zenuwstelsel over haar activiteiten. Meer precies, een korte feedbackstimulus attendeert het centraal zenuwstelsel telkens wanneer een specifieke disbalans optreedt. Nog preciezer: wanneer bepaalde frequentiegebieden te veel, te weinig of snel veranderende variabiliteit vertonen, wordt het centraal zenuwstelsel middels feedback hierop geattendeerd.

Als gevolg hiervan reorganiseert het centraal zenuwstelsel zichzelf. En wel dusdanig dat het na verloop van tijd met minder inspanning meer optimaal functioneert. Anders gezegd, de Neurofeedback trainingen helpen het centraal zenuwstelsel terug te keren naar zijn intrinsieke functie: de reeds aanwezige capaciteiten en functies herstellen. Vergelijk het met een tennisbal die je inknijpt en vervolgens loslaat, de bal keert vanzelf terug naar zijn oorspronkelijke staat.

In een mensenleven kunnen allerlei factoren ‘inknijpen’ en vervormen. Bijvoorbeeld geboorteletsel, voeding, ziekte, medicatie, meer en minder traumatische ervaringen, maar ook omgeving- en milieu-invloeden.
De oorspronkelijke staat van de mens is als die van een klein kind: vreugdevol en vitaal, spontaan en onbevangen, open en eerlijk, creatief en inventief, een groot verlangen om te leren en lief te hebben… dit alles in het hier en nu.

Neurofeedback en meditatie

Na voldoende trainingen functioneert het centraal zenuwstelsel met minder inspanning meer optimaal. Voor de mens betekent dit in het contact komen met en leven in het hier en nu. De resultaten van de neurofeedback trainingen laten zich nog het best vergelijken met die van intensieve dagelijkse meditatie. Meer en meer wordt duidelijk welke heilzame rol meditatie in onze westerse maatschappij met haar stressgerelateerde symptomen en klachten kan vervullen. Innerlijke rust en een kalme geest leiden tot een groter welbevinden en meer kwaliteit van leven. Vaak bemerkt men allerlei positieve verschuivingen in het leven op het gebied van levensstijl, relaties, werk en interesses. In de mens zelf zijn de effecten van meditatie, net als die van neurofeedback, waarneembaar op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau.

Verschil is er in de benodigde tijd – met neurofeedback bereik je in maanden waar je met meditatie jaren over kunt doen.

Neurofeedback en de hersenen

Ons brein is een complex adaptief systeem dat voortdurend leert en adapteert. Het kenmerkt zich door zelforganisatie: patronen en structuren ontstaan zonder sturing van boven- of buitenaf. In een dergelijk systeem vinden non-lineaire veranderingen plaats: kleine acties en interacties kunnen grote veranderingen teweeg brengen en in het hele systeem doorwerken.

Onze hersenen signaleren veranderingen en reageren op deze informatie met een heroriëntatie. Het systeem reguleert en reorganiseert zichzelf en streeft voortdurend naar een beter evenwicht. Met als resultaat een grotere complexiteit van de hersenen hetgeen gepaard gaat met een effectiever en efficiënter functioneren.

Een meer complex systeem is met minder inspanning beter in staat te schakelen tussen verschillende bewustzijnstoestanden die benodigd zijn voor verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld slapen, lezen, luisteren en mediteren. Wanneer het brein geparkeerd raakt in ongezonde activiteitspatronen, verliest het zijn vermogen om gemakkelijk te schakelen tussen verschillende bewustzijnstoestanden of om een bepaalde staat vast te houden.

Toegang hebben tot verschillende bewustzijnsstaten en het vermogen om vloeiend over te gaan van de ene naar de andere staat – bijv. van discussiëren naar mediteren – noemen we flexibiliteit. Het vermogen om een bepaalde staat vast te houden – zoals concentratie temidden van rumoer – noemen we veerkracht.

Met neurofeedbacktraining wordt gestreefd naar een maximale staat van flexibiliteit en veerkracht!

Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie>

Over de schrijver
Ik ben Ronald van Akkeren geboren in 1964 te Doetinchem en nu woonachtig in Zwolle. Ik ben in 2006 gestart met het geven van neurofeedback trainingen. Mijn missie en passie is om met neurofeedback trainingen kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen te helpen met concentratie, emotionele en gedragsproblemen. Deze ontstaan door onregelmatige hersenactiviteiten in verschillende delen van de hersenen.
Reactie plaatsen