Angst bij kinderen

Heeft jouw kind last van angst?

Iedereen is wel eens bang. Als je echter vaak bang bent, is er sprake van angst. Hier kun je veel last van hebben, want het weerhoudt je om de dingen te doen die je graag zou willen doen. Met behulp van neurofeedback nemen we deze blokkade weg en kun je weer jezelf zijn.


Kinderen en jongeren die angstig zijn, durven bijvoorbeeld in een kringgesprek vaak niets te zeggen. Ze krijgen een rood hoofd en zijn bang om iets stoms te zeggen en uitgelachen te worden. Kinderen en jongeren zonder angst lijken zich niets aan te trekken van wat anderen van hen vinden.

Angst bij kinderen en jongeren

Als een kind angstig is, wordt het gehele zenuwstelsel op dat moment ingenomen door deze angst. In het emotionele gedeelte van de hersenen (het limbisch systeem / zie afb. midden) wordt dan als het ware de noodtoestand uitgeroepen. Dit gebeurt in een fractie van een seconde. 


Het denkende brein heeft daardoor geen kans om te overzien wat er precies aan de hand is. De werkelijkheid verdwijnt daarmee op de achtergrond, terwijl die vaak helemaal niet zo angstwekkend is als gedacht. 

Resultaten van neurofeedback bij angsten

Met neurofeedback geven we het denkende brein van een kind meer overzicht, orde, structuur en rust. De hersenen gaan regelmatiger hersengolfpatronen of –ritmes produceren, waardoor de samenhang tussen verstandelijk, emotioneel, gevoels- en gedragsmatig functioneren beter wordt.


Het resultaat van neurofeedback is dat het kind meer rust heeft, met plezier naar school gaat, betere schoolprestaties heeft, beter slaapt en meer inzicht heeft in zichzelf en de omgeving. Het kind is ook minder snel gestrest en gespannen, minder agressief en toont minder onbeheerst gedrag. Het levensklimaat wordt dus aanzienlijk verbeterd.