Neurofeedback bij ADHD

ADHD zonder het te weten

ADHD is een van de meest voorkomende hersenstoornissen, het komt even vaak voor bij mannen als bij vrouwen. In Nederland lijden ongeveer 240.000 volwassenen van 18 jaar en ouder eraan. Dat is 2 procent van de Nederlandse bevolking. Er worden alleen relatief weinig volwassenen als zodanig gediagnosticeerd of behandeld. Deze mensen kijken vaak verbitterd terug op een leven vol mislukkingen, niet uitgekomen dromen en emotionele pijn.


Van de kinderen die met ADHD zijn gediagnosticeerd tijdens of voor hun basisschooltijd, heeft ongeveer twee derde tijdens de adolescentie nog gedragsproblemen. Tijdens deze periode manifesteren zich ook met ADHD samenhangende gedrags-, leer- en emotionele problemen. Ongeveer de helft tot een derde van deze adolescenten vertoont ook als volwassene nog symptomen van ADHD.


Ongeveer driekwart van de volwassen ADHD'ers heeft last van vermoeidheid, zij hebben het gevoel dat alles wat ze doen hen meer moeite en energie kost. Dit kan nog eens verergerd worden doordat 30% van de patiĆ«nten last heeft van slaapproblemen: ze gaan laat naar bed, hebben veel moeite met inslapen, slapen bewegelijk en onrustig, zijn na een nacht slapen niet uitgerust, en stapelen dus slaapschuld op. 

Neurofeedback resultaten bij ADHD

Mensen met ADHD kunnen baat hebben bij medicijnen en/of neurofeedback. De stoornis is niet te genezen, maar je kunt er wel mee leren leven. Passend werk, een georganiseerde partner of minder specifieke eisen aan 'de kwaliteit van het leven' kunnen veel rust geven.


De effecten na een neurofeedback traject is vaak dat mensen meer alert en rustiger zijn. We zien een verhoogde concentratie, een beter slaappatroon, minder angsten, minder agressief en impulsief gedrag. Naarmate de symptomen verbeteren, hebben mensen ook een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen.