Neurofeedback helpt bij MCDD!

MCDD is de afkorting van de Engelse term

Multiple Complex Developmental Disorder

MCDD is de afkorting van de Engelse term Multiple Complex Developmental Disorder. In het Nederlands: Meervoudige complexe ontwikkelingsstoornissen. MCDD is een stoornis in de informatieverwerking in de hersenen in combinatie met reacties op prikkels uit de omgeving. Het is niet onmogelijk dat er net als bij autisme sprake is van een erfelijke component.

Neurofeedback helpt bij MCDD

Neurofeedback helpt bij MCDD, maar het is een intensief neurofeedbacktraject (gedurende 20 weken krijg je één training van 45 minuten) om het regulatiemechanisme in je hersenen te optimaliseren. Neurofeedback zorgt voor meer evenwicht in je emoties en je denken en daarnaast vooral voor het verminderen van machteloze gevoelens en daarmee het non-verbaal gedrag.


Je hebt vaak extreem veel moeite om de wereld als een veilige plaats te ervaren. Alles is erop gericht om je paniekmomenten, angst en machteloze gevoelens te beteugelen. De ontwikkeling kan op diverse leefgebieden hier ernstig onder lijden.


Na voldoende neurofeedback trainingen wordt je vanuit rust steeds meer jezelf en kom je meer bij je authentieke zelf. Je krijgt meer en meer bewustwording in je gedachten en de daaraan gekoppelde emoties en gevoelens. Je leert steeds beter je lichaam voelen en omgaan met je basis emoties.

Bewustwording

Bewustwording vanuit innerlijke rust

Je zult vanuit bewustwording je belemmerende overtuigingen en geloofsystemen beter gaan herkennen en erkennen hoe ze zijn ontstaan en wat de onderliggende redenen hiervan zijn. Dit is de weg naar meer geloof en houden van jezelf. Dit kan alleen vanuit innerlijke rust. Neurofeedback zorgt voor innerlijke rust in je emoties en sterke afname van je paniekmomenten in verschillende situaties.