Neurofeedback voor jongeren

Hersenen blijven in ontwikkeling

Neurofeedback jongeren

Het tienerbrein is impulsief

Het tienerbrein is impulsief, ongehoorzaam en heeft moeite met plannen. Dit leidt vaak tot typisch pubergedrag, zoals roekeloosheid, impulsiviteit en brutaliteit. In de hersenen van jongeren nemen emoties het vaak over en dat leidt tot onrust. 


Met neurofeedback kun je deze onrust bij jongeren verminderen. Meestal zijn bij jongeren met concentratie- en leerproblemen 15 tot 20 neurofeedback behandelingen nodig om opmerkelijke blijvende resultaten te boeken.

Neurofeedback | Hersenen

Hersenen van jongeren blijven in ontwikkeling

Vroeger werd gedacht dat de hersenen na het zesde levensjaar ‘af’ waren. Inmiddels weten we dat dit niet het geval is en dat de hersenen ook in de tienerjaren nog veranderen. Deze veranderingen zijn cruciaal in de ontwikkeling van opstandige puber naar verstandige volwassene.


Veel typisch pubergedrag heeft niet te maken met hormonen, maar met de ontwikkeling van de hersenen. Het betekent dat het verstandelijke gebied (de prefrontale schors/frontale kwab) van de hersenen nog niet goed samenwerkt met het emotionele gebied (limbisch systeem). Bij jongeren zijn de emoties vaak dominant, zodat ze dingen doen die direct plezier opleveren en niet nadenken over de gevolgen. In de hersenen van de jongeren is er echter veel onrust.