High Sensitive Person (HSP)Hoogsensitieve volwassenen

Hooggevoeligheid & Gevoelens in balans

In het Nederlands wordt (HSP) highly sensitive person vertaald als 'hoogsensitief persoon' of 'hooggevoelig persoon'. Hooggevoeligheid is een niet eenduidig begrip en er zouden meerdere oorzaken zijn. Sommigen noemen het een karakter trek, een genetisch gegeven waar je mee moet leren leven.

Ons brein & zintuiglijke informatie

Wat gebeurt er als zintuiglijke informatie niet selectief waargenomen wordt? Je zou kunnen zeggen dat onze zintuigen 24 uur per dag ‘aan staan’. Onze hersenen zorgen ervoor dat die informatie gefilterd word tot een behapbare hoeveelheid informatie. Echter wat gebeurt er als die zintuiglijke informatie niet selectief waargenomen wordt?


In de praktijk zien we dat HSP vaak samengaat met een wat andere mentaal- emotionele ontwikkeling dan mensen die dit niet hebben. Zaken als ‘mentale en emotionele begrenzing’, ‘in je eigen kracht blijven’, ‘het onderscheid kunnen maken tussen wat van jou of de ander is’, ‘een solide eigen kern ontwikkelen vol van eigenwaarde en zelfvertrouwen’ om er maar een paar te noemen.


Dit zijn essentiële eigenschappen om te ontwikkelen en de overload aan zintuiglijke informatie te scheiden in relevante en minder relevante informatie.


Bij HSP kan het zeer zinvol zijn om deze kwaliteiten te versterken zodat je meer keuze hebt in wat er wel en niet binnenkomt en wat daar wel en niet belangrijk aan is.

Hooggevoeligheid en Neurofeedback

Neurofeedback traint de flexibiliteit en veerkracht van je brein en het centraal zenuwstelsel, wat je helpt om meer in je eigen kracht te blijven staan, je af te kunnen sluiten voor negatieve invloeden en te kiezen voor dat wat je energie geeft. Er is veel meer voor nodig om je nog uit je middelpunt te trekken, waardoor je meer ruimte hebt om je persoonlijkheid en kwaliteiten tot uiting te brengen.

Emoties

Wat is een emotie eigenlijk? En wat is het verschil tussen een gevoel en een emotie? Een gevoel is een fysiek gevoel in ons lichaam. Voorbeelden van een gevoel zijn kriebels in de buik, druk op de borst, een prikkelende huid et cetera.


Een emotie is een betekenis die we geven aan één of meer fysieke gevoelens. Als iemand last heeft van zware benen en hoofdpijn dan kan dat voor diegene ‘depressief ’ zijn. Een ander noemt de combinatie van dezelfde gevoelens ‘verdrietig’. Neurofeedback en innerlijk focussen zorgt voor meer mentale en fysieke rust, mentale weerbaarheid en bewustwording van je interne gevoelens.


Emoties zijn dus namen die we geven aan fysieke gevoelens in ons lichaam. Als we emoties heftiger dan gemiddeld waarnemen (hooggevoelig) dan wil dat zeggen dat we fysieke gevoelens in ons lichaam meer waarnemen dan gemiddeld. Wat is ‘hooggevoeligheid’ nu precies? De term ‘HSP’ of ‘Highly Sensitive Person’ (Hoogsensitief Persoon) is in 1996 geïntroduceerd door de Amerikaanse psychologe Elaine Aron. Volgens Wikipedia.nl: