Hooggevoelige jongeren hebben het moeilijk in corona tijd
23 februari 2021 
5 min. leestijd

Hooggevoelige jongeren hebben het moeilijk in corona tijd

Jongeren liggen tijdens coronatijd soms flink onder vuur. De besmettingen in deze groep nemen toe en ze lijken zich minder aan de maatregelen te houden. Tegelijkertijd is er ook veel begrip voor jongeren. Het kan voor hen een moeilijke periode zijn.

Er wordt ook veel gewezen naar ouders. Die zouden er niet voor zorgen dat hun pubers zich aan de richtlijnen houden, zoals het binnenblijven na 21.00 uur. Maar de spanning tussen loslaten en behoeden kan voor jou als puberouder een dilemma zijn. Want meestal zijn ouders juist enorm betrokken en praten ze veel met hun kinderen. Hoe ga je hiermee om?

Hoogsensitieve jongeren zien, horen en voelen meer dan hun niet-sensitieve medejongere

Ik stel dat vooral hooggevoelige jongeren het nog moeilijker hebben in corona tijd. Hooggevoelige jongeren hebben erg veel baat bij rust, regelmaat en ritme. Nu het dagritme van de school is weggevallen, is het belangrijk om toch een dagritme te houden. Het nadeel van met z’n allen thuis zijn is dat er altijd wel iemand om je heen is.

De grote mate van bewustzijn van omgevingsprikkels maakt dat HSP een eigenschap is welke geassocieerd wordt met verhoogd bewustzijn van stemmingen van anderen. Hooggevoelige jongeren worden onrustig als ze dus voortdurend anderen om zich heen hebben. Ze hebben verwerkingstijd nodig om alle prikkels te laten zakken.

Deze gevoeligheid en ontvankelijkheid voor de omgeving wordt gecoördineerd door de thalamus. Dit is een belangrijk schakelstation voor allerlei informatie van zintuigen onderweg naar de hersenschors. Deze poortwachter laat bij mensen met hoogsensitiviteit meer prikkels door dan bij mensen zonder hoogsensitiviteit. Simpelweg kunnen we zeggen dat hoogsensitieve mensen meer zien, horen en voelen dan hun niet-sensitieve medemens.

Hersenen van jongeren blijven in ontwikkeling

Vroeger werd gedacht dat de hersenen na het zesde levensjaar ‘af’’ waren. Inmiddels weten we dat dit niet het geval is en dat de hersenen ook in de tienerjaren nog veranderen. Deze veranderingen zijn cruciaal in de ontwikkeling van opstandige puber naar verstandige volwassene.

Veel typisch pubergedrag van jongeren heeft niet te maken met hormonen, maar met de ontwikkeling van de hersenen. Het betekent dat het verstandelijke gebied (deNeurofeedback verbeterd samenwerking emotionele brein en frontale cortex prefrontale schors/frontale kwab) van de hersenen nog niet goed samenwerkt met het emotionele gebied (limbisch systeem). Zie: afbeelding!

Bij jongeren zijn de emoties vaak dominant, zodat ze dingen doen die direct plezier opleveren en niet nadenken over de gevolgen. In de hersenen van de jongeren is er echter veel onrust.

Vaak wordt de hersenontwikkeling van volwassenen aangehaald als reden dat jongeren zich minder aan de coronaregels houden. Het deel van de hersenen dat rationeel inzicht geeft in gevolgen van gedrag is nog niet volgroeid. Ze hebben minder zicht in de gevolgen van hun acties.

Hierdoor kunnen ze impulsieve keuzes maken. Tegelijkertijd zijn ze creatief en kunnen tot nieuwe oplossingen komen, als ze zich maar gemotiveerd voelen. Op dat laatste aspect wordt een groot beroep gedaan bij jongeren, zonder dat ze daar zelf vaak een stem in hebben. Er wordt vooral aan hen gevraagd zich te houden aan maatregelen, die niet altijd duidelijk zijn.

Neurofeedback verbeterd de samenwerking tussen de linker- en rechter hersenhelft

Neurofeedback trainingen geeft ze rust in hun hoofd! Hooggevoelige jongeren verwerken hun informatie op een andere manier dan dat wij gewend zijn. Hoog gevoelige jongeren verwerken hun informatie bij voorkeur vanuit de rechter hersenhelft. Neurofeedback verbetert of optimaliseert de samenwerking tussen de linker- en rechter hersenhelft waardoor een puberbrein meer rust in het hoofd ervaart en meer inzicht en overzicht heeft op de wereld. Het bevordert een juiste integratie van verstand en gevoel en dus hun sociaal-emotioneel functioneren.

Zo kan neurofeedback overgevoelige zintuiglijke prikkels, gedrag-, concentratie -en leerproblemen van jongeren aanzienlijk verbeteren. De linker hersenhelft is belangrijk om oorzaak en gevolg te zien, een plan te maken en uit te voeren en dingen vanuit meer overzicht op een rijtje zetten. De rechter hersenhelft zorgt voor positieve gevoelens zoals vriendschap, blijheid, liefde en creativiteit.

Meer weten? Neem gerust geel vrijblijvend contact op. 

Contact

Over de schrijver
Ik ben Ronald van Akkeren geboren in 1964 te Doetinchem en nu woonachtig in Zwolle. Ik ben in 2006 gestart met het geven van neurofeedback trainingen. Mijn missie en passie is om met neurofeedback trainingen kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen te helpen met concentratie, emotionele en gedragsproblemen. Deze ontstaan door onregelmatige hersenactiviteiten in verschillende delen van de hersenen.
Reactie plaatsen