De geschiedenis van neurofeedback
13 maart 2020 
3 min. leestijd

De geschiedenis van neurofeedback

Neurofeedback komt uit Amerika en Canada. Het is ontstaan vanuit een onderzoek naar de hersenactiviteit tijdens de slaap en het moment van in slaap vallen. Het was Barry Sterman die hier begin jaren ’60 in California onderzoek naar deed.

Sterman gebruikte hierbij katten. Tijdens het onderzoek bleek dat deze katten op bepaalde momenten een zeer sterk en specifiek frequentiepatroon in de hersenactiviteit vertoonden. Dit gebeurde vooral op het moment dat de katten ontspannen en toch zeer alert waren.

Men wist dat de hersenen voortdurend leren en dat ze de golfpatronen telkens bijstemmen naar aanleiding van prikkels uit de omgeving. Zo kwam men op het idee de hersenen feedback te geven op basis van de golfpatronen die men waarnam.

In eerste instantie gebruikte men de techniek bij behandeling van epilepsie en later ook bij ADD, ADHD en verslavingen. Men trainde de specifieke locaties in de hersenen op basis van de gemeten hersengolfpatronen. Deze methode werd: ‘EEG-biofeedbacktraining’ genoemd. Later ontstond de naam ‘Neurofeedbacktraining’. EEG staat voor Elektro-EncefaloGram.

De Theorie van Neurofeedback

Ons Centraal Zenuwstelsel is een non-lineair systeem.

Alles wat er in dit non-lineaire systeem verandert heeft invloed op de rest van het systeem. Elke verandering, waar dan ook in het non-lineaire systeem, leidt tot reorganisatie en het zoeken van een nieuw evenwicht in het gehele systeem.

NeurOptimal

Het is belangrijk dat we de ‘taal’ van de hersenen verstaat en spreekt; een non-lineaire taal dus. Ronald van Akkeren verstaat en spreekt die taal. Dit is alleen mogelijk als je gebruikt maakt van non-lineaire, wiskundige berekeningen, zowel voor de registratie van de hersengolf (verstaan) als het berekenen van de juiste feedback (spreken).

Tot nu toe is er maar één computerprogramma die in staat is om deze non-lineaire berekeningen toe te passen. Deze software is ontwikkeld door Dr. Val Brown van het Zengar Instituut in Canada. Val Brown is zijn tijd ver vooruit en is samen met zijn vrouw Sue Brown gedurende lange tijd de enige Neurofeedbackspecialist geweest, die inzag dat het veel veiliger was om het gehele systeem tegelijkertijd te trainen in plaats van te focussen op delen van het systeem.

Neurofeedback binnen het NeurOptimal systeem is gebaseerd op de chaos-theorie van de Belgische Nobelprijswinnaar Prigogine en verder uitgewerkt door neurofysiologen als Babloyantz en Freeman. Dit in tegenstelling tot andere (klassieke) systemen die gebaseerd zijn op (pavlov) operante conditionering.

Verborgen orde in de chaos van CZS!

In deze theorie wordt het EEG beschouwd als de optelsom van de activiteiten van miljoenen zenuwcellen (neuronen). Op het eerste oog lijken deze activiteiten chaotisch te verlopen. Maar bij nadere bestudering blijkt hier een verborgen orde in te bestaan. Deze is echter niet rechtlijnig van aard.

Val Browns systeem meet niet het ruwe EEG-signaal, maar een wiskundige transformatie hiervan, namelijk de Gabortransformatie. Hierdoor worden de EEG-signalen omgezet in ‘tijd-frequentie’ eenheden. Hierdoor is het met NeurOptimal mogelijk een exacte en real-time analyse te maken van de hersengolven, weergegeven in een EEG.

De hersenen worden met NeurOptimal integraal getraind over het gehele spectrum en op beide hersenhelften tegelijk. Daardoor is de methode niet diagnoseafhankelijk. Het hele brein wordt getraind en de probleemgebieden worden automatisch meegenomen.

Het frequentie spectrum van 1-60 Hz, zoals dit in het Neurofeedback programma zichtbaar kan is, wordt gemaakt door middel van de “1 Hz bars”.

Voordelen met NeurOptimal

  • RVA werkt met NeurOptimal. Zo kunnen we de kosten voor cliënten relatief laag houden. We werken niet met peperdure analyses die in feite niet nodig zijn.
  • Voor de toepassing van neurofeedback met de NeurOptimal-methode is het niet noodzakelijk een diagnose te stellen. Ook is een dure QEEG overbodig. Kinderen kunnen voor dat bedrag al 10 keer bij RVA komen trainen!

Het unieke van NeurOptimal is dat Centraal Zenuwstelsel (CZS) getraind wordt over het gehele EEG frequentie spectrum (1 t/m 60 Hz bars) van zowel de linker- als rechter hersenhelft. Dit is uniek!

Op momenten van ‘turbulentie’ in het EEG (te grote variabiliteit of spanningsverschillen in één of meerdere frequentiebanden), worden beeld en geluid van het cliëntenscherm waar cliënt een film op kijkt kort onderbroken (zie onder: oranje – dit betekent onderbreking beeld en geluid), waardoor de hersenen, buiten ons bewustzijn om, meer en meer automatisch minder turbulenties produceren. Dit leidt ertoe dat meerdere EEG-frequentiebanden gelijkmatig het EEG-spectrum vullen.

Zengar NeurOptimal is een effectievere trainingsmethode dan de ‘klassieke’ neurofeedbackmethode! Dankzij de huidige, zeer krachtige computers en de meest geavanceerde digitale technologie, ben je in staat om microseconde na microseconde informatie over een breed spectrum van 16 verschillende frequentiegebieden te ontvangen!

NeurOptimal is een natuurlijk proces

Deze neurofeedbacktraining van NeurOptimal is een natuurlijk proces. Hersenen worden uitgedaagd om op een complexere manier te gaan werken. Er ontstaat dan een evenwichtiger, stabieler hersengolfpatroon waardoor veel klachten van lichamelijke, emotionele of psychische aard verminderen of verholpen worden.

Het veranderingsproces blijft niet beperkt tot de training zelf. Met de verkregen informatie gaan de hersenen een bepaalde tijd door met zoeken naar een stabieler hersengolfpatroon om zodoende flexibeler en efficiënter te gaan en blijven functioneren. Bij de volgende training krijgen de hersenen weer informatie en zodoende wordt het geleerde blijvend. De

TOT SLOT:

Dr. Val Brown is met zijn ontwikkelingen in de non-lineaire Neurofeedbackbenadering goed in het behandelen van het brein als interactief, dynamisch geheel. Het totale brein (CZS Centraal Zenuw Stelsel)  in volle interactie”.

 

Met neurofeedbacktraining wordt gestreefd naar een maximale staat van flexibiliteit en veerkracht van je hersenen & zenuwstelsel

 

Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie

 

Contact

  •    

 

Over de schrijver
Ronald van Akkeren is eigenaar van RVA neurocoaching en verzorgt persoonlijk en breinleiderschap coaching. Je leert hoe je je eigen gedrag, emotionele, sociale en fysieke gemoedstoestanden vanuit rust weer in eigen handen kunt nemen!
Reactie plaatsen