arrow_drop_up arrow_drop_down
Stress ontstaat in je hersenen

Burn-out ontstaat in je hersenen!


Verminder nu de stress in je hersenen 

en herstel van burn-out met dynamische neurofeedback! 


Bij mensen met burn-out zijn de hersenen in een bepaalde mate ontregeld

Burn-out symptomen

Je hebt last van gedragsmatige en psychische burn-out symptomen als concentratie verlies, snel overprikkeld, oververmoeidheid, wisselende stemmingen ,cynisch en manipulerend, slachtoffer gedrag, uitstel gedrag, impulsief, agressief / gewelddadig, perfectionistische en onzekere gedachten. Ik trek mij terug (distantieer mij van) uit de sociale activiteiten op mijn werk en heb een verminderde belangstelling voor mijn omgeving. 


Naarmate de privé- en (werk)stress periode langer duurt krijg je steeds meer psychische, lichamelijke en gedragsmatige klachten. Deze symptomen zijn kenmerkend voor een burn-out.

Oorzaken en gevolgen van burn-out

Burn-out komt vaak voor in situaties met hoge werkdruk en veel werkstress. Het is te herkennen aan emotionele en lichamelijke uitputting, afkeer van het werk en gevoelens van verminderde competentie. Daarnaast heeft het ook te maken met persoonlijkheid. Pessimisten hebben een minder grote draagkracht. Ook mensen die verlegen of niet sociaal vaardig zijn, zijn minder stressbestendig. Vaak treft het ook mensen die erg gemotiveerd en perfectionistisch zijn.

Neurofeedback trainingen

Na vijf tot tien neurofeedback trainingen zijn voor veel mensen (vooral hooggevoelige mensen) de eerste veranderingen al zicht - voel en merkbaar. Gedurende 8 weken 2 neurofeedback sessies (45 minuten) in de week, dit voor een snel, effectief en blijvend resultaat. Daarna 4 weken 1 keer in de week neurofeedback.


Doorbreek je burn-out met een blijvend effect in 12 weken met neurofeedback!


Er kunnen veel meer mentale inspanningen worden geleverd en ben je gevoelsmatig en emotioneel veel stabieler wat een positieve invloed heeft op je levensklimaat. Neurofeedback maak je innerlijk weerbaarder en vitaler!

Resultaten van neurofeedback bij burn-out

Neurofeedback trainingen helpt bij Burn-out om de rust en de balans in het hoofd terug te brengen. Bij neurofeedback trainingen nemen we de chaos en onbalans in het hoofd op een veilige en ontspannen manier weg.


De hersenen kunnen daardoor weer optimaal functioneren. Wij maken naast neurofeedback trainingen gebruik van bewezen effectieve breintools om je bewust te laten worden van je belemmerende triggers. Je wordt na een aantal neurofeedback trainingen al wat energieker, vitaler en heb je weer balans en levenslust. 

Burn-out en verzuim in bedrijven!

Een medewerker met een burn-out verzuimt gemiddeld 189 dagen!

Dit kost een bedrijf gemiddeld € 51.579,- !


Welke verplichtingen stelt de Wet verbetering poortwachter aan werkgevers en werknemers? Ziektegevallen moeten uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts!

Vergoeding door de werkgever

Een werkgever kan jouw kosten van gesprekstherapie, neurofeedback trainingen en (neuro)coaching geheel voor eigen rekening nemen, (incl. de reiskosten van 0,19 euro per kilometer). Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid kan de werkgever mogelijk bereid zijn de kosten van neurofeedback-training te vergoeden, eventueel op advies van de arbo-arts. Informeer of dit ook preventief kan bij stressvolle werkomstandigheden of dreigende burn-out.


Het aanbieden van een neurofeedbacktraject kan een eventueel aansprakelijk stellen van hogere premies voorkomen, omdat de werkgever hiermee een verregaande bereidheid laat zien om de werknemer te helpen herstellen en/of re-integreren.


UWV

Wie langer dan zes maanden arbeidsongeschikt is kan mogelijk via het UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst (IRO) aanvragen. Kijk op www.uwv.nl en www.reintegratie.nl voor meer informatie.


WIA verzekering

Wie zich verzekerd heeft middels een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft meestal recht op vergoeding van deze kosten.


Eigen bedrijf

De kosten voor de trainingen kun je mogelijk als aftrekpost opvoeren onder noemer ‘coaching/persoonlijke ontwikkeling’.