Autisme bij volwassenen

Neurofeedback helpt effectief bij autisme

Naar schatting zijn er in Nederland 30.000 mensen met autisme. Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) zijn de meest complexe en meest ernstige psychische stoornissen die er zijn. Deze stoornissen zijn allesdoordringend en beperken zich niet tot één ontwikkelingsgebied. Neurofeedback helpt om mensen met autisme meer ontspanning en rust te geven.


 Autistische mensen hebben veel grijze massa in de hersenen, op de plek waar zich empathie en inlevingsvermogen bevinden. Normaal gesproken staat een grote grijze massa gelijk aan een hoog IQ, maar bij autistische mensen blijkt dit niet het geval. 


Bij hen verstoort de massa het vermogen om emoties bij een ander waar te nemen en zich in een ander in te leven.

De spiegelneuronen in hun massa functioneren niet goed. Zij kunnen daardoor moeilijker leren via imiteren en anderen begrijpen. 


Er is veel onderzoek naar het functioneren van de hersenen bij mensen met autisme. Volgens sommige onderzoeken zou er in een aantal gevallen een verhoogde productie zijn van serotonine. Dit is een chemische stof (neurotransmitter) die verantwoordelijk is voor het doorsturen van signalen in de zenuwcellen. 

Volwassenen met autisme hebben veel baat

bij neurofeedback trainingen

Met neurofeedback trainingen geven wij op een natuurlijke en veilige manier feedback/signalen aan de hersenen om de interactie tussen de verschillende niveaus te verbeteren. Dit speelt zich voornamelijk af in het limbisch systeem (zie afb: rode cirkel), waar de sociale en natuurlijke emoties en het inlevingsvermogen worden bepaald. 


Tijdens de neurofeedback trainingen houden we de linker en rechter hersenhelft een spiegel voor, om daarmee het verstandelijk en gevoelsmatig inzicht bij volwassenen met autisme te verbeteren.

Neurofeedback trainingen geeft hersenen rust en ontspanning

Door neurofeedback trainingen ervaren mensen met autisme meer rust en ontspanning. Volwassenen met autisme kunnen beter omgaan met stressvolle situaties en krijgen meer zelfvertrouwen. Eventuele concentratieproblemen kunnen ook minder worden. Mensen met autisme hebben na gemiddeld 20 neurofeedback trainingen opmerkzame effecten, ze worden rustiger en hebben gemiddeld 40 behandelingen nodig voor een blijvend effect en een aangenamer en meer socialer leven.