Asperger bij volwassenen

Syndroom van Asperger

Mensen met het syndroom van Asperger zijn vaak beperkt in sociale interactie, hebben weinig interesses en zijn niet actief. Deze stoornis wordt doorgaans gezien als een milde vorm van autisme. 

Syndroom van Asperger behandelen met neurofeedback

Het syndroom van Asperger kan goed worden behandeld als er meer balans komt tussen alle hersengebieden en als er meer samenwerking is tussen de linker en rechter hersenhelft. Met neurofeedback zorgen we ervoor dat er meer en betere hersenverbindingen in het neurale zenuwstelsel ontstaan. Dit bevordert de innerlijke rust.


Door de neurofeedbackbehandelingen kun je beter sociaal functioneren, heb je een betere emotionele beheersing, meer inzicht en meer overzicht. Dit bevordert de zelfreflectie. In het algemeen heb je minimaal 40 behandelingen nodig voor een beter en aangenaam levensklimaat. 

Hersengolfpatronen van asperger 

in het EEG-spectrum

In het EEG-spectrum zijn bij volwassenen met asperger specifieke hersengolfpatronen te verwachten, afhankelijk van welke klachten op de voorgrond staan. Als het gaat om planningsproblemen, anticipatieproblemen met betrekking tot consequenties van gedrag, problemen in de impulscontrole of concentratieproblemen, zien we vaak in de voorste hersengebieden afwijkingen in de hersenactiviteiten (blauwe cirkel). Deze problemen kunnen zich uiten in overactiviteit of juist onder activiteit.

Hersengolfbewegingen: 

linker - rechterhersenhelften

Als het gaat om problemen met inzicht, overzicht en inschatting van sociale situaties, kunnen de problemen zich meer in de rechter hersenhelft voordoen. Ook hier geldt dat deze problemen zich kunnen uiten in overactiviteit of juist onderactiviteit. Bij pervasieve ontwikkelingsstoornissen is er vaak sprake van een verhoogd angstniveau, waarbij we met name in de rechter hersenhelft een verhoging van snelle hersenfrequenties waarnemen.