ADHD kinderen en neurofeedback
08 januari 2020 
in ADHD
5 min. leestijd

ADHD kinderen en neurofeedback

De afkorting ADHD staat voor: Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands:aandachtstekort-/hyperactiviteitstoornis. Kinderen met AD(H)D zijn snel afgeleid door prikkels. Daarnaast kunnen ook hun eigen gedachten en emoties hen sterk afleiden. Ze maken daardoor fouten, lijken moeite te hebben met aanwijzingen opvolgen en vermijden voor hen moeilijke taken. Kinderen met AD(H)D zijn over het algemeen vergeetachtig en dromerig of raken dingen kwijt die nodig zijn om hun taken uit te voeren. Bovendien hebben ze vaak moeite met het organiseren van taken.

Hoe ontstaat ADHD?

Erfelijkheid speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van ADHD en ADD. Zo zijn de verschillen in hyperactiviteit, impulsiviteit en aandachtsproblematiek voor een groot deel erfelijk bepaald. Enkele genen betrokken bij de dopamine-stofwisseling in de hersenen hangen nauw samen met het ontstaan van ADHD. Problemen tijdens de prenatale ontwikkeling, complicaties bij de geboorte of later opgelopen neurologische schade kunnen ook tot ADHD leiden.

De omgeving en opvoeding hebben geen sterke invloed op het ontstaan van ADD en ADHD, maar kunnen wel invloed hebben op de mate en ernst waarin de klachten voorkomen en blijven bestaan.Er bestaat geen eenduidige oorzaak-gevolg relatie tussen overmatige inname van kleurstoffen en suiker, middenoorproblemen en visueel motorische problemen en het ontstaan van ADD en ADHD.

Bij verschillende vormen van functioneren en gedrag horen verschillende hersengolven!

Uit hersenonderzoek bij kinderen komt naar voren dat er bij ADHD en ADD als groep genomen sprake is van een onder actief brein vergeleken met kinderen zonder klachten.

Zo is er bij ADHD kinderen sprake van:

  • Delta/Theta (0.5-6 Hz): Overactief hersengolf gebied: dit kan te maken hebben met oververmoeidheid, dagdromen en klachten van niet goed kunnen concentreren en stemmingswisselingen. Deze hersengolf bewegingen liggen gelegen in het (oudste gedeelte van onze hersenen) en limbisch systeem (emotionele brein) Hier is ook de amygdala en hippocampus gelegen. De amygdala legt verbanden tussen informatie die van verschillende zintuigen afkomstig zijn en koppelt deze aan emoties. De hippocampus is vooral betrokken bij het opslaan van nieuwe herinneringen die betrekking hebben op bepaalde feiten of gebeurtenissen.
  • een benedengemiddelde hoeveelheid snelle bèta hersenactiviteit. Bèta EEG activiteit speelt met name een belangrijke rol bij actieve mentale inspanning, zoals bij het maken van een moeilijke som. Te weinig bèta activiteit overdag kan problemen geven bij het focussen en volhouden van de aandacht en het verwerken van informatie.

Doel met neurofeedback trainingen bij ADHD kinderen

Dynamische neurofeedback traint de flexibiliteit en veerkracht van de hersenen. Het verbetert het schakelvermogen tussen rusten activiteit (bewustzijnsstaat). Neurofeedback leert de hersenen van kinderen met ADHD in verschillende situaties beter in te schatten. Door de hersengolven te behandelen ten opzichte van elkaar en deze in balans te brengen ontstaat er rust, orde, structuur en helderheid in hun hoofd.

De hersenen van kinderen met ADHD kunnen, als de verschillende hersengebieden met zijn hersenactiviteiten in balans zijn, effectiever kunnen schakelen. Dus kunnen kinderen, nogmaals in de praktijk in verschillende situaties effectiever schakelen. Dit kost tijd. Minimaal 30 trainingen zijn er nodig om resultaten te zien.

Kinderen met ADHD hebben dus een sterke onderstroom in delta en theta hersengolf bewegingen. Indien deze  met neurofeedback trainingen meer in balans komt en kan schakelen met onderstaande hersengolven, dan ontstaat er veel meer orde in plaats van chaos!

Belangrijk: Delta/theta moeten als het ware kunnen samenwerken met Beta en SMR hersengolven. Vanaf een jaar 15 – 18 of eerder komen er ook meer gamma hersengolven. Wellicht haalt een ADHD kind er in de toekomst ook profijt uit?

Deze Gamma zijn nodig voor sterke mentale activiteiten, zoals waarneming, probleemoplossing en het vergroten van het (zelf)bewustzijn. Gamma-golven zijn verbonden met cognitieve verwerkingsopdrachten van een hoog niveau. Ze hebben te maken met onze leerstijl, met ons vermogen om nieuwe informatie op te nemen, en met onze zintuigen en waarnemingen.

Doel is in eerste instantie een betere samenwerking tussen delta/theta,- beta en SMR hersenactiviteiten. Dit vindt plaats in zowel in de linker als rechter hersenhelft!

  • Delta / theta- hersengolfbereik (0.5-6 Hz) Ze zijn een indicator voor energetische en fysieke fysiologische processen, zowel, emotioneel als lichamelijk.
  • Bèta-hersengolfbereik (15-38 Hz) De bètagolf is nodig voor actieve, geconcentreerde en volledig bewuste hersenactiviteiten. Denk hierbij aan actief dat kinderen effectief bezig zijn met hun huiswerk en schoolprestaties. Ze kunnen meer bewust aanwezig zijn. Bètagolven helpen je om logisch te denken en concrete problemen op te lossen.
  • SMR-hersengolfbereik (13-15 Hz) SMR staat voor sensomotorisch ritme en heeft te maken met cognitief en lichamelijk functioneren. Het is de ritmische activiteit in het motorisch gebied in de hersenschors. Als de SMR stijgt, ontspant het lichaam zich.

Zo kan neurofeedback gedragsproblemen-, concentratie- en leerproblemen bij kinderen met ADHD draaglijker maken.

Neem gerust contact op voor een eerste kennismaking.

Contact

Over de schrijver
Ik ben Ronald van Akkeren geboren in 1964 te Doetinchem en nu woonachtig in Zwolle. Ik ben in 2006 gestart met het geven van neurofeedback trainingen. Mijn missie en passie is om met neurofeedback trainingen kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen te helpen met concentratie, emotionele en gedragsproblemen. Deze ontstaan door onregelmatige hersenactiviteiten in verschillende delen van de hersenen.
Reactie plaatsen